نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

مبدل حرارتی (06 Bolted Cone)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 832

0
مبدل حرارتی (06 Bolted Cone)
 
 
 Heat Exchanger -06 Bolted Cone
 
 
دانلود در ادامه مطلب 
 
 
 
bolted cone

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (05 Double Bundle)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 789

0
مبدل حرارتی (05 Double Bundle)
 
 
Heat Exchanger -05 Double Bundle
 
 
 دانلود در ادامه مطلب

 

 

DOUBLE BUNDLE

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (04 Kettle Reboiler)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 910

0
مبدل حرارتی (04 Kettle Reboiler)

 
Heat Exchanger -04 Kettle Reboiler
 
 
 
دانلود در ادامه مطلب
 
 
 
kettle reboiler


موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (Fixed Tube Sheet Heat Exchanger 2)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 719

0

مبدل حرارتی  (Fixed Tube Sheet Heat Exchanger 2)

 

 


Heat Exchanger (Fixed Tube Sheet Heat Exchanger 2)

 

 

 

 

 

دانلود در ادامه مطلب 

 


 

 

 

 

 

02 fixed tube sheet heat exchanger

 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (Fixed Tube Sheet Heat Exchanger)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 803

0

 

مبدل حرارتی  (Fixed Tube Sheet Heat Exchanger)

 


Heat Exchanger (Fixed Tube Sheet Heat Exchanger)

 

 


دانلود در ادامه مطلب

 

 

 

fixed tube sheet heat exchanger

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (U-Type-Inside)

نویسنده: admin | تاریخ: 5 تیر 1392 | بازدیدها: 859

0
مبدل حرارتی (U-Type-Inside)
 
 

Heat Exchanger (U-Type-Inside)


 
دانلود در ادامه مطلب
 
 
 

موضوع: فیلم آموزشی

 
صفحه قبل صفحه بعد