نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی نساجی و علوم الیاف

نویسنده: admin | تاریخ: 13 تیر 1392 | بازدیدها: 1025

0

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی نساجی و علوم الیاف


 
 
 
دانلود در ادامه مطلب
 
 
 
 سرفصل دروس کارشناسی مهندسی نساجی و علوم الیاف

موضوع: ---

 

سر فصل دروس دکترای شیمی

نویسنده: admin | تاریخ: 13 تیر 1392 | بازدیدها: 896

0

سر فصل دروس دکترای شیمی


 
 
 دانلود در ادامه مطلب
 
 
 
 سر فصل دروس دکترای شیمی

موضوع: ---

 

سرفصل دروس کارشناسی‏ارشد شیمی

نویسنده: admin | تاریخ: 13 تیر 1392 | بازدیدها: 923

0

سرفصل دروس کارشناسی‏ارشد شیمی


 
 
 دانلود در ادامه مطلب
 

 
 
 
 سرفصل دروس کارشناسی‏ارشد شیمی


موضوع: ---

 

سرفصل دروس کارشناسی شیمی

نویسنده: admin | تاریخ: 13 تیر 1392 | بازدیدها: 904

0

سرفصل دروس کارشناسی شیمی


 
 
 
 دانلود در ادامه مطلب
 
 
 
 
 سرفصل دروس کارشناسی شیمی

موضوع: ---

 

مبدل حرارتی (13 Longitudinal Baffles_Vertical)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 757

0
مبدل حرارتی (13 Longitudinal Baffles_Vertical)
 
 
Heat Exchanger -13 Longitudinal Baffles_Vertical
 
 
 
دانلود در ادامه مطلب
 
 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (12 Longitudinal Baffle)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 848

0
مبدل حرارتی (12 Longitudinal Baffle)
 
 
Heat Exchanger -12 Longitudinal Baffle
 
 
دانلود در ادامه مطلب 

 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (11 Support Type Baffles)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 857

0
مبدل حرارتی (11 Support Type Baffles)
 
 
Heat Exchanger -11 Support Type Baffles
 
 
 
دانلود در ادامه مطلب 

 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (09 Ntiw)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 923

0
مبدل حرارتی (09 Ntiw)
 
 
Heat Exchanger -09 Ntiw
 
 
 
 
دانلود در ادامه مطلب
 
 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (08 Triple Segmenta)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 773

0
مبدل حرارتی (08 Triple Segmenta)
 
 
 
Heat Exchanger -08 Triple Segmenta
 
 
 دانلود در ادامه مطلب
 

 
 
 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (07 Double Segmental)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 811

0
مبدل حرارتی (07 Double Segmental)
 
 
Heat Exchanger -07 Double Segmental
 
 
 دانلود در ادامه مطلب
 

 
 
double segmental

موضوع: فیلم آموزشی