نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

مبدل حرارتی (10 Vertical)

نویسنده: admin | تاریخ: 17 تیر 1392 | بازدیدها: 912

0
مبدل حرارتی (10 Vertical)
 
 
Heat Exchanger -10 Vertical
 
 
 
دانلود در ادامه مطلب 

 
 
 
 


موضوع: فیلم آموزشی

 

نمايش تيتراسيون

نویسنده: admin | تاریخ: 13 تیر 1392 | بازدیدها: 985

0
نمايش  تيتراسيون

2.8 MB
 
 
 
 دانلود در ادامه مطلب

 
 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مکانيسم تشکيل نايلون

نویسنده: admin | تاریخ: 13 تیر 1392 | بازدیدها: 848

0
مکانيسم تشکيل نايلون

0.5 MB
 
 
دانلود در ادامه مطلب
 
 

موضوع: فیلم آموزشی

 

تاثير حلال در گاز کروماتوگرافي

نویسنده: admin | تاریخ: 13 تیر 1392 | بازدیدها: 850

0
تاثير حلال در گاز کروماتوگرافي

2.8 MB
 
 
 
دانلود در ادامه مطلب


موضوع: فیلم آموزشی

 

الکتروليز (Electrolysis)

نویسنده: admin | تاریخ: 13 تیر 1392 | بازدیدها: 959

0
الکتروليز

حجم فایل: 2.9 MB
 
 
 دانلود در ادامه مطلب
 
 

موضوع: فیلم آموزشی

 

اندازه‏گيري هدايت محلول‏ها (Conductivity)

نویسنده: admin | تاریخ: 13 تیر 1392 | بازدیدها: 974

1
اندازه‏گيري هدايت محلول‏ها
 

حجم فایل: MB 2.9
 
 
 
دانلود در ادامه مطلب
 

 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (13 Longitudinal Baffles_Vertical)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 757

0
مبدل حرارتی (13 Longitudinal Baffles_Vertical)
 
 
Heat Exchanger -13 Longitudinal Baffles_Vertical
 
 
 
دانلود در ادامه مطلب
 
 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (12 Longitudinal Baffle)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 848

0
مبدل حرارتی (12 Longitudinal Baffle)
 
 
Heat Exchanger -12 Longitudinal Baffle
 
 
دانلود در ادامه مطلب 

 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (11 Support Type Baffles)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 857

0
مبدل حرارتی (11 Support Type Baffles)
 
 
Heat Exchanger -11 Support Type Baffles
 
 
 
دانلود در ادامه مطلب 

 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (09 Ntiw)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 923

0
مبدل حرارتی (09 Ntiw)
 
 
Heat Exchanger -09 Ntiw
 
 
 
 
دانلود در ادامه مطلب
 
 

موضوع: فیلم آموزشی

 
صفحه قبل صفحه بعد