نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

کتاب مباني شيمي تجزيه (اسکوگ - وست - هالر) (فارسی)

نویسنده: admin | تاریخ: 13 تیر 1392 | بازدیدها: 11256

4
کتاب مباني شيمي تجزيه
اسکوگ - وست - هالر
زبان: فارسي (ترجمه دانشجویان)
چاپ هشتم 
سال 2004
 
دانلود در ادامه مطلب

موضوع: ---

 

کتاب مباني شيمي تجزيه (اسکوگ - وست - هالر)

نویسنده: admin | تاریخ: 13 تیر 1392 | بازدیدها: 1510

0

کتاب مباني شيمي تجزيه
اسکوگ - وست - هالر
زبان: انگليسي
چاپ هشتم 
سال 2004
حجم فایل: 46 MB
 
 
 
 
 دانلود در ادامه مطلب


 
کتاب مباني شيمي تجزيه (اسکوگ - وست - هالر)

موضوع: ---

 

سرفصل دروس مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت

نویسنده: admin | تاریخ: 13 تیر 1392 | بازدیدها: 849

1

سرفصل دروس مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت

 
 
 
دانلود در ادامه مطلب
 
 

 

موضوع: ---

 

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی نساجی و علوم الیاف

نویسنده: admin | تاریخ: 13 تیر 1392 | بازدیدها: 1010

0

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی نساجی و علوم الیاف


 
 
 
دانلود در ادامه مطلب
 
 
 
 سرفصل دروس کارشناسی مهندسی نساجی و علوم الیاف

موضوع: ---

 

سر فصل دروس دکترای شیمی

نویسنده: admin | تاریخ: 13 تیر 1392 | بازدیدها: 887

0

سر فصل دروس دکترای شیمی


 
 
 دانلود در ادامه مطلب
 
 
 
 سر فصل دروس دکترای شیمی

موضوع: ---

 

سرفصل دروس کارشناسی‏ارشد شیمی

نویسنده: admin | تاریخ: 13 تیر 1392 | بازدیدها: 904

0

سرفصل دروس کارشناسی‏ارشد شیمی


 
 
 دانلود در ادامه مطلب
 

 
 
 
 سرفصل دروس کارشناسی‏ارشد شیمی


موضوع: ---

 

سرفصل دروس کارشناسی شیمی

نویسنده: admin | تاریخ: 13 تیر 1392 | بازدیدها: 886

0

سرفصل دروس کارشناسی شیمی


 
 
 
 دانلود در ادامه مطلب
 
 
 
 
 سرفصل دروس کارشناسی شیمی

موضوع: ---

 

واحد گرم را درست بنویسید

نویسنده: admin | تاریخ: 11 تیر 1392 | بازدیدها: 21305

2

واحد گرم را درست بنویسید

 

واحد گرم را درست بنویسید

 


موضوع: خبرها

 

مبدل حرارتی (13 Longitudinal Baffles_Vertical)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 753

0
مبدل حرارتی (13 Longitudinal Baffles_Vertical)
 
 
Heat Exchanger -13 Longitudinal Baffles_Vertical
 
 
 
دانلود در ادامه مطلب
 
 

موضوع: فیلم آموزشی

 

مبدل حرارتی (12 Longitudinal Baffle)

نویسنده: admin | تاریخ: 7 تیر 1392 | بازدیدها: 834

0
مبدل حرارتی (12 Longitudinal Baffle)
 
 
Heat Exchanger -12 Longitudinal Baffle
 
 
دانلود در ادامه مطلب 

 

موضوع: فیلم آموزشی